Witam na stronie
mojej specjalistycznej praktyki lekarskiej

Adam Pala

specjalista

Adam Pala

Praktyka lekarska

Przez wiele lat zwykło się uważać, że ortopedzi, w przeciwieństwie kardiochirurgów lub chirurgów ogólnych, odeszli od podstawowej roli lekarza jaką jest ratowanie ludzkiego życia. Często można usłyszeć, że to prości rzemieślnicy (stolarze, ślusarze) składający kości. Ale ocena ta jest bardzo niesprawiedliwa, ponieważ życie w pojęciu ortopedycznym to nie tylko brak śmierci. Praca ortopedów to przywracanie jakości i godności życia chorego. To ortopedzi pozwalają pacjentom ponownie chodzić, używać rąk i wykonywać codzienne czynności życiowe, a tylko takie życie można nazwać prawdziwym. Wielki francuski fizjolog Duchenne powiedział to najlepiej prawie 200 lat temu: „Ruch to życie”.

W przeciwieństwie do niektórych naszych mniej szczęśliwych kolegów lekarzy, my ortopedzi nie zajmujemy się przedłużaniem śmierci

Posiadający ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną, wyposażeni w nowoczesne narzędzia i sprzęt ortopedzi mają moc przywracania pacjentom radości z życia, pomagając im wrócić aktywnie do rodziny, pracy lub sportu. Dlatego jak najbardziej słuszne jest stwierdzenie, że ortopedzi ratują ludzkie życie.

Orthopaedic gifts.
Carter PR. J Bone Joint Surg Am. 2005 Aug;87(8):1877-81. doi: 10.2106/JBJS.E.00287.

schorzenia i urazy

Diagnozowanie i leczenie chorób zwyrodnieniowych oraz wszelkiego rodzaju urazów.

leczenie operacyjne

Szybka, dokładna diagnostyka i zabiegi operacyjne dążące do powrotu pacjenta do pełnej sprawności.

leczenie nieoperacyjne

Odpowiednio dobrana i prowadzona terapia w przypadkach niewymagających leczenia operacyjnego.

Materiały prezentowane na stronie „www.adampala.pl” są dostępne tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych. W żadnym wypadku nie można przyjąć, że przedstawione materiały stanowią jedyny lub najlepszy opis problemu medycznego Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody autora nie wolno kopiować ani publikować jakiejkolwiek części tej witryny w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, mechanicznej, fotokopiowania, nagrywania itp.)