o mnie

dr n. med. Adam Pala

Specjalista Ortopeda Traumatolog

Specjalizuje się w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa, m.in. leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, operacje rekonstrukcyjne kręgosłupa w deformacjach zwyrodnieniowych i pourazowych, operacje małoinwazyjne (w technice MISS – minimally invasive spine surgery – w tym operacje endoskopowe), leczenie operacyjne złamań kręgosłupa, specjalizacja w zakresie chirurgii onkologicznej kręgosłupa, specjalizacja w operacjach kręgosłupa szyjnego a w szczególności przejścia czaszkowo-szyjnego.

WYKSZTAŁCENIE:

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1998 r. (Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach), w 2007 r. II stopień specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W roku 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

– Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I SZKOLENIOWA:

– wykładowca i ekspert w prowadzeniu konferencji i szkoleń ortopedycznych z zakresu chirurgii kręgosłupa, w Polsce i za granicą
– czynny udział w Zjazdach PTChK – liczne wystąpienia i prezentacje

Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu ortopedii, traumatologii narządów ruchu, a zwłaszcza endoskopii kręgosłupa.

PODSUMOWANIE ZAWODOWE:

Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu, a następnie od 2000 roku kontynuował ją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Piekarach Śląskich. W 2007 roku pracował w Klinice Ortopedycznej w Arnstadt w Niemczech. W 2009r odbył staż na Klinice Chirurgii Kręgosłupa w Bazylei. Od 2008 do 2017 roku był starszym asystentem na Oddziale Kręgosłupowym Szpitala Wojewódzkiego Piekarach Śląskich, a od 2018 roku Konsultantem.

Od 2022 roku jest szefem Zespołu Kręgosłupowego w ramach Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera w Krakowie.

Współpracuje jako Konsultant Kręgosłupowy w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach, Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu, Powiatowym Szpitalu w Olkuszu oraz prywatnej Klinice Galen-Ortopedia w Bieruniu.