Skręcenie kręgosłupa szyjnego

Skręcenie kręgosłupa szyjnego

Skręcenie kręgosłupa szyjnego – najczęściej występuje w wyniku urazu pośredniego np. w wyniku gwałtownego zahamowania lub przyspieszenia. Dochodzi wtedy do niekontrolowanego ruchu głowy do przodu lub tyłu w obrębie kręgosłupa szyjnego. Ruch ten przekracza normalny zakres ruchomości w stawach i prowadzi do uszkodzenia torebek stawowych i więzadeł.

Objawy mogą ujawnić się bezpośrednio po urazie, ale często występują kilka godzin lub nawet dni po zdarzeniu, do objawów tych należy ból głowy, karku, barków oraz kończyn górnych.

Standardowe badanie lekarskie uzupełnione jest badaniem dodatkowym takim jak zdjęcia RTG kręgosłupa w 2 projekcjach. Czasami konieczne jest uzupełnienie badania o dodatkowe zdjęcia RTG tzw. czynnościowe – w pełnym zgięciu i wyproście oraz badanie MR krg szyjnego.

Leczenie jest z reguły zachowawcze i polega w pierwszej fazie na zastosowaniu czasowego unieruchomienia (kołnierz szyjny), zimnych kompresów i wcierania żeli przeciwbólowych a w drugiej na terapii manualnej i ćwiczeniach.